free website builder

Behandelplan

Wij maken in overleg met iedere patiënt een individueel en duidelijk behandelplan. Tijdens de eerste afspraak wordt n.a.v. een mondonderzoek de situatie van de mond uitgelegd en besproken wat er aan behandeling nodig is. Wij doen dit volgens protocollen die daarvoor ontwikkeld zijn.
Wij willen graag samen met u als patiënt werken aan zorg op een hoog niveau.


Wij heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat wij direct met u als onze cliënt afrekenen waarna uzelf de declaratie bij uw eigen zorgverzekeraar in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten verzekering en de daar aan verbonden polisvoorwaarden .

klachtenregeling

De Groepspraktijk voor Mondhygiëne streeft naar hoge kwaliteit en service. Mocht het desondanks voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent dan willen wij graag in een persoonlijk gesprek met u tot een gezamenlijke oplossing komen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeing van de NVM-mondhygiënisten en de Stichting Geschillenistantie mondzorg.

Algemene
Verordering Gegevensbescherming