free website builder

16 mei 2019 was het Dag van het tandvlees

Leidsch Dagblad

Anita van de Mortel wordt bedankt voor haar inzet bij het KRM

KRM congres mei 2019


AVG

De groepspraktijk voor Mondhygiëne(verder GVMA genoemd) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Kinderen tot 18 jaar krijgen de mondzorgbehandelingen volledig vergoed!

Preventie bij kinderen en jeugd
en gezond gebit is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Helaas is gebleken dat de mondhygiëne van de jeugd verslechtert. Zo heeft meer dan de helft van de vijfjarigen cariës: gaatjes in het melkgebit. Ook signaleren wij als mondzorg professionals steeds meer tanderosie: slijtage bij kindergebitten door zuren uit dranken en voedsel. 

Wij sponseren de Amsterdam City Swim.
Onze collega Miranda Belder zwemt mee!