create your own web page for free

De mondhygiënisten

Door passie gedreven zijn wij al meer dan 20 jaar een hecht team!
De mondhygiënisten van GvMA houden zich graag bezig met het volgen van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en bij de vakvereniging Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). De NVM beheert een kwaliteitsregister (KRM) dat als doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Alle vier de mondhygiënisten zijn opgenomen in dit register.